26.05 | 27.05 | 28.05 | 29.05 | 30.05 | 31.05 | 01.06 |

Montag 25.09


4464 Kleinreifling
time
Dorfzentrum Kleinreifling
08:00
free
09:00
free
10:00
free
11:00
free
12:00
free
13:00
free
14:00
free
15:00
free
16:00
free
17:00
free
18:00
free
19:00
free
20:00
free
21:00
free
22:00
free
23:00
free