12.08 | 13.08 | 14.08 | 15.08 | 16.08 | 17.08 | 18.08 |

Freitag 12.08


4464 Kleinreifling
Uhrzeit
Dorfzentrum Kleinreifling
08:00
frei
09:00
frei
10:00
frei
11:00
frei
12:00
frei
13:00
frei
14:00
frei
15:00
frei
16:00
frei
17:00
frei
18:00
frei
19:00
frei
20:00
frei
21:00
frei
22:00
frei
23:00
frei