29.11 | 30.11 | 01.12 | 02.12 | 03.12 | 04.12 | 05.12 |

Freitag 16.06


4464 Kleinreifling
time
Dorfzentrum Kleinreifling
08:00
free
09:00
free
10:00
free
11:00
free
12:00
free
13:00
free
14:00
free
15:00
free
16:00
free
17:00
***
18:00
***
19:00
***
20:00
***
21:00
***
22:00
***
23:00
***