29.11 | 30.11 | 01.12 | 02.12 | 03.12 | 04.12 | 05.12 |

Sonntag 11.06


4464 Kleinreifling
time
Dorfzentrum Kleinreifling
08:00
free
09:00
free
10:00
free
11:00
free
12:00
free
13:00
free
14:00
free
15:00
free
16:00
free
17:00
free
18:00
free
19:00
free
20:00
free
21:00
free
22:00
free
23:00
free