26.06 | 27.06 | 28.06 | 29.06 | 30.06 | 01.07 | 02.07 |

Freitag 31.05


4464 Kleinreifling
time
Dorfzentrum Kleinreifling
08:00
free
09:00
free
10:00
free
11:00
free
12:00
free
13:00
free
14:00
free
15:00
free
16:00
free
17:00
Bücherei
18:00
Bücherei
19:00
Kindertanzprobe
20:00
Kindertanzprobe
21:00
free
22:00
free
23:00
free