29.11 | 30.11 | 01.12 | 02.12 | 03.12 | 04.12 | 05.12 |

Montag 09.10


4464 Kleinreifling
time
Dorfzentrum Kleinreifling
08:00
free
09:00
free
10:00
free
11:00
free
12:00
free
13:00
free
14:00
free
15:00
free
16:00
free
17:00
free
18:00
Sitzung Trachtenverein
19:00
Sitzung Trachtenverein
20:00
Sitzung Trachtenverein
21:00
Sitzung Trachtenverein
22:00
Sitzung Trachtenverein
23:00
Sitzung Trachtenverein