29.11 | 30.11 | 01.12 | 02.12 | 03.12 | 04.12 | 05.12 |

Freitag 06.10


4464 Kleinreifling
time
Dorfzentrum Kleinreifling
08:00
free
09:00
free
10:00
free
11:00
free
12:00
free
13:00
free
14:00
free
15:00
free
16:00
free
17:00
Kindertanzprobe
18:00
Kindertanzprobe
19:00
Tanzprobe
20:00
Tanzprobe
21:00
Tanzprobe
22:00
Tanzprobe
23:00
Tanzprobe