25.07 | 26.07 | 27.07 | 28.07 | 29.07 | 30.07 | 31.07 |

Freitag 16.06


4464 Kleinreifling
time
Dorfzentrum Kleinreifling
08:00
free
09:00
free
10:00
free
11:00
free
12:00
free
13:00
free
14:00
free
15:00
free
16:00
free
17:00
***
18:00
***
19:00
***
20:00
***
21:00
***
22:00
***
23:00
***