23.02 | 24.02 | 25.02 | 26.02 | 27.02 | 28.02 | 29.02 |

Freitag 23.02


4464 Kleinreifling
time
Dorfzentrum Kleinreifling
08:00
free
09:00
free
10:00
free
11:00
free
12:00
free
13:00
free
14:00
free
15:00
free
16:00
free
17:00
Bücherei
18:00
Bücherei
19:00
free
20:00
free
21:00
free
22:00
free
23:00
free